Företagsanpassad Utbildning

Företagsanpassad utbildning


Ibland kan man ha flera personer på samma företag som behöver samma utbildning, då är en företagsanpassad utbildning ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ och dessutom så kan man välja de delar man vill ha med tillsammans med oss.

  • Ekonomiskt fördelaktigt alternativ
  • Egen lokal eller så ordnar vi lokal för utbildningen
  • Anpassat innehåll - ni vet bäst vad ni saknar för kompetens och vi lägger upp innehållet tillsammans.
  • Vi rekommenderar från 1 - 10 deltagare för att alla ska få möjlighet att få hjälp och stöd under själva utbildningen.

Kontakta oss för mer information och för diskussion kring innehåll, innan vi ger offert.

Exempel på utbildning:Ni kanske har flera nya chefer som inte har erfarenhet av ekonomi, då har vi bland annat hållit utbildning iEkonomi för icke-ekonomerför att de ska lära sig om budget, uppföljning, resultat- och balansräkningar.


"Kunskap är en process, inte ett tillstånd"Göran Troell

Together, let's make your professional life better