Du kanske också är intresserad av

Frakt och Leveranstid


Gällande distansutbildningar ska du få din länk inom 24 timmar. 

Övriga villkor

Minderåriga kursdeltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Kursinnehåll och kursansvarig

Uppgifter om den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader och eventuella särskilda villkor framgår av den kursspecifika information som finns vid kursen du bokar.

Kursstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. För distansutbildningarna får du ett mail med inloggningsuppgifter inom 24 timmar.

Kursavgift och betalning

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges på faktura eller som förskottsbetalning via kort eller swish. Vid utebliven eller försenad betalning debiteras avgifter och dröjsmålsränta enligt faktura.


Studietid och kursmaterial

Studietid = tid du har tillgång till kursen. Normalt ingår allt du behöver i kursen och du behöver inget annat kursmaterial om det inte speciellt anges vid kursinformationen.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.


OBS! För distanskurser gäller att inloggning likställs med påbörjad kurs och så snart du har påbörjat kurs kan ingen återbetalning ske.


Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut.

Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften.


För distanskurser gäller att inloggning likställs med påbörjad kurs och så snart du har påbörjat kurs kan ingen återbetalning ske.


Reklamation

Om du är missnöjd ber vi dig kontakta oss för en lösning.


Sensim Change Management AB

MomsregistreringsnummerSE556861066001